روستاي عبدالرزاق

روستاي عبدالرزاق در فاصله 22 كيلومتري شهر آبش احمد و 38 كيلومتري شهر كليبر و حدود 190 كيلومتري از مركز استان(تبريز) واقع شده، اين روستا داراي 72 خانوار و 321 نفر جمعيت بر اساس سرشماري سال 1385مي باشد، كه از اين تعداد 192 نفر باسواد هستند.

     اين روستا  داراي تمامي  امكانات زيربنايي  از جمله راه آسفالته، برق، تلفن و آب شرب مي باشد.

روستا داراي يك باب مسجد، خانه بهداشت و يك باب مدرسه ابتدائي مي باشد.

     مردم اين روستا عمدتا در شغلهاي كشاورزي، دامداري و فعاليتهاي خدماتي مشغول بوده و كندم و جو عمده محصول  كشاورزي اين روستا مي باشد، كه اكثرا به صورت  كشت ديمي صورت ميگيرد. باغداري از جمله پرورش گردو از ديگر فعاليتهاي كشاورزي مردم اين روستا مي باشد.

عنـــوان كــــل با ســـواد بی ســـواد
كل جمعيت 321 نفر 192 نفر 102 نفر
جمعيت مردان 163 نفر 109 نفر 39 نفر
جمعيت زنان 158 نفر 83 نفر 63 نفر

منابع :وبلاگ روستای عبدالرزاق -بانک اطلاعات روستاهای ایرات