منطقه حفاظت شده آینالو

کمپينگ و يا منطقة حفاظت شدة آينالو از توابع بخش خداآفرين شهرستان کليبر، با مختصات جغرافيايي ۴۶ درجه و ۴۷ دقيقه طول شرقي و ۳۸ درجه و ۵۳ دقيقه عرض شمالي، در فاصلة ۴۵ کيلومتري شهر کليبر واقع شده است.

اين محدودة حفاظت شده از شمال غربي به روستاي وايقان و از جنوب شرقي به روستاهاي بالان و بهروز محدود مي شود. ارتفاع آن از سطح دريا در حدود ۱۵۰۰ متر است و اقليمي معتدل و کوهستاني دارد. آب و هواي آن در فصل بهار و تابستان مطبوع و دلپذير و زمستان آن سرد است.

در مسير رسيدن به آينالو بر بالاي کوه عمارتي زيبا بنا شده است که با توجه به نوع معماري و شيوة ساختمان سازي آن مي توان گفت که به دورة قاجار مربوط است. اين عمارت قدرت معماري و هنر ايراني را در دورة قاجار نشان مي دهد که چگونه با استفاده از ابزار ساده و مصالح ساختماني ساده در بالاي کوه چنين عمارتي را بنا کرده اند.مردم اين منطقه به زبان آذري سخن مي گويند. مسلمان و پيرو مذهب شيعه جعفري هستند.الگوي معيشت و سکونت
با توجه به بررسي هاي به عمل آمده و تحقيقات ميداني، منطقة حفاظت شدة آينالو در حدود ۲۳ نفر جمعيت دارد.

عکسهایی که مشاهده می فرمایید عکسهایی از مارالهای احیای نسل شده توسط سازمان حفاظت محیطزیست است که در منطقه ی حفاظت شده ی آینالو حفاظت می شوند . ذکر این نکته لازم است که مارال که گونه ای از گوزن است در منطقه ی ارسباران منقرض شده بود.