پارک جنگلي مکيدي

دره مکیدی (مکیدی دره سی) دره ای جنگلی و سرسبز است که در میان جنگل های ارسباران در شمال استان آذربایجان شرقی و در شهرستان کلیبر واقع شده است.
روستای مکیدی نیز در این دره واقع شده است و پارک جنگلی حصارشده ای که در این دره ایجاد شده است، این مکان را مورد توجه گردشگران قرار داده است.

این تفرجگاه درست در پشت کوهستانهای جاویدان قرار دارد که در ادامه راه آسفالته قلعه بابک بعد از گذر از روستای شجاع آباد ، هجراندوست ، و آغویه و علی آباد به این پارک می رسد . این مکان با داشتن چمن زار های معطر در دل جنگل جای دنج و آرامی برای آرامش و استراحت عاشقان طبیعت فراهم ساخته است .

وجود میوه های گوناگون همچون گردو ، فندق ، تمشک و ذغال اخته و همچنین زمزمه پرندگان طبیعت همران با نسیم محلی چشم و دل هر رهگذر را نوازش می کند.

گستره ی این پارک از قلعه درسی آغاز میشود و تا جنگلهای آینالو در کنار ارس ادامه میابد در ارتفاعات این تفرجگاه انواع گونه های گیاهی که مثل اینکه کلکسیونی از گیاهان دارویی و صنعتی میباشد مانند: آویشن – کهلیک اوتی – شیرین بیان –بومادران و … که برای بیماری مختلف مانند سرماخوردگی – سینوزیت و … مفید میباشد باعث شده است که به جاذبه های این پارک افزوده و برای جمع آوری گیاهان مردم بیشتر مجذوب و شیفته ی این پارک گردند

روي هم رفته هر چه از شرق شهرستان کليبر به غرب يا شمال نزديک شويم به انبوهي جنگل افزوده و نواحي استپي جنگل کاسته مس شود . يکي ديگر از جاهاي با صفا و دل انگيز به دليل وجود چشمه سارهاي فراوان و آب و هواي خوش پذيراي گردشگران مي باشد پارک جنگلي و طبيعي مکيدي است .
اين تفرجگاه درست در پشت کوهستانهاي جاويدان قرار دارد راهي که بدانجا منتهي مي گردد از راه آسفالته قلعه بابک که بعد از گذر از روستاي شجاع آباد ، هجراندوست ، و آغويه و علي آباد به اين مکان مي رسد . اين مکان با داشتن چمن زار هاي معطر در دل جنگل جاي دنج و آرامي براي آرامش و استراحت عاشقان طبيعت فراهم ساخته است .
وجود ميوه هاي گوناگون همچون گردو ، فندق ، تمشک و ذغال اخته و همچنين زمزمه پرندگان طبيعت همران با نسيم محلي چشم و دل هر رهگذر را نوازش مي کند.
گسترده اين پارک از قلعه درسي آغاز ميشود و تا جنگلهاي آينالو در کنار ارس ادامه ميابد در ارتفاعات اين تفرجگاه انواع گونه هاي گياهي که مثل اينکه کلکسيوني از گياهان دارويي و صنعتي ميباشد مانند: آويشن – کهليک اوتي – شيرين بيان –بومادران و … که براي بيماري مختلف مانند سرماخوردگي – سينوزيت و … مفيد ميباشد باعث شده است که به جاذبه هاي اين پارک افزوده و براي جمع آوري گياهان مردم بيشتر مجذوب و شيفته ي اين پارک گردند.