شبدر قرمز

 

Trifolium pratense L : نام علمي
Papilionaceae : خانواده
Red clover : نام انگليسي
نام فارسي : شبدر قرمز
نام محلي :يونجه گلي
گياهشناسي :
گیاهی علفی چند ساله که در مناطق معتدله و نیمه حاره اي دنیا می روید در شرایطاکولوژیکی مساعد
- داراي عمر طولانی تا 7 سال می باشد ولی در آب و هواي گرم طول عمر آن کوتاه است گیاه به ارتفاع 10
15 سانتی متر می باشد برگهاي آن سبز مرکب و داراي سه برگچه ، برگچه ها داراي فرم بیضوي کمی دراز
می باشند گل آذین آن به شکل تخم مرغی به طول سه سانتی متر و عرض 2 سانتی متر که مرکب از گروهی
گلچه به رنگ قرمز یا ارغوانی است .
اندام دارويي :
از سرشاخه هاي گلدار این گیاه جهت کار بري دارویی استفاده بعمل می آید.
موارد مصرف:
این گیاه داراي خواصضد اسپاسم و خلط آور می باشد و جهت درمان سیاه سرفه استفاده می شود.
تركيبات اصلي :
این گیاه داراي اسانس فرار و ترکیبات ایزو فلا و نوئید( بیو چانین آ ، مشتقات کومارین ) و گلو کو زید
هاي سیانوؤنیک می باشد.