سفر استاندار آذربایجان شرقی به شهرستان کلیبر

آقای فتحی پور نماینده شهرستان کلیبر خدآافرین وهوراند از سفر استاندار آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر جبارزاده در روزچهارشنبه ۳دی ماه به شهرستان کلیبر خبر داد.ایشان اشاره کردند بازدید از شهرک صنعتی یوزبند و کارخانجات تولیدی این شهرک وپروژه های در حال ساخت شهرستان از برنامه های  سفر استاندارمحترم به شهرستان کلیبر می باشد.